Podstrona: Zajęcia dydaktyczne / Wizytówka pracownika PRz

Zajęcia dydaktyczne

(wynikające z planu studiów w latach 2002-2023)

ROK AKADEMICKI 2022/2023

semestr zimowy i letni:

 • Projekt Dyplomowy (ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie w sporcie
 • Metody Kreatywne (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2021/2022

semestr zimowy i letni:

 • Projekt Dyplomowy (ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie w sporcie
 • Trening Kreatywności (ćwiczenia): st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2020/2021

semestr letni:

 • Metody Kreatywne (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Trening Kreatywności (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Analiza Strategiczna (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: logistyka
 • Zarządzanie Strategiczne (wykład i ćwiczenia): st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2019/2020

semestr letni:

 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Analiza Strategiczna (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Trening Kreatywności (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Metody Kreatywne (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2018/2019

semestr letni:

 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Analiza Strategiczna (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Trening Kreatywności (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2017/2018

semestr letni:

 • Nauka o Organizacji (ćwiczenia): st. I stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Trening Kreatywności (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Metody Kreatywne (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Analiza Strategiczna (ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego (ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Klastering (wykład i ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (ćwiczenia): st. I stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
 • Business Coaching (ćwiczenia): st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie

ROK AKADEMICKI 2016/2017

semestr zimowy:
 • Metody Heurystyczne: st. II stopnia niestacjonarne - kierunek: zarządzanie
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (m.in. praca pisemna, aktywność i obecność na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu uwzględniać będzie ocenę z ćwiczeń i egzaminu oraz aktywność na wykładach.
 
semestr letni:
 • Nauka o Organizacji: st. I stopnia niestacjonarne i stacjonarne - kierunek: zarządzanie
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (m.in. praca pisemna, aktywność i obecność na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu uwzględniać będzie ocenę z ćwiczeń i egzaminu.
 • Trening Kreatywności: st. II stopnia stacjonarne - kierunek: zarządzanie
Warunkiem zaliczenia modułu kształcenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (m.in. praca pisemna, aktywność i obecność na zajęciach).
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego: st. I stopnia niestacjonarne - kierunek: finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie Strategiczne: st. II stopnia niestacjonarne i stacjonarne - kierunek: logistyka
ROK AKADEMICKI 2015/2016
semestr zimowy:
 • Metody Heurystyczne: studia stacjonarne
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (praca pisemna, charakterystyka i zastosowanie wybranej metody/techniki heurystycznej, aktywność i obecność na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu uwzględniać będzie ocenę z ćwiczeń i egzaminu oraz aktywność na wykładach.
 
semestr letni:
 • Nauka o Organizacji: studia stacjonarne i niestacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Zarządzanie Strategiczne: studia stacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstw: studia niestacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
ROK AKADEMICKI 2014/2015
semestr zimowy:
 • Metody Heurystyczne: studia stacjonarne i niestacjonarne
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (praca pisemna, charakterystyka i zastosowanie wybranej metody/techniki heurystycznej, aktywność i obecność na zajęciach). O ocenie końcowej z przedmiotu decydować będzie średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz aktywność na wykładach.

semestr letni:
 • Klastering: studia stacjonarne
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z: ćwiczeń (na podstawie analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach) i z wykładów (na podstawie pisemnej pracy kontrolnej oraz aktywności i obecności na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią tych dwóch ocen.
 • Zarządzanie Strategiczne: studia stacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstw: studia stacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Teoria Przedsiębiorstw: studia stacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: pracy pisemnej, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Nauka o Organizacji: studia niestacjonarne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, analizy case study, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
ROK AKADEMICKI 2013/2014
semestr letni:
 • Zarządzanie Strategiczne
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, prezentacji studium przypadku, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, prezentacji studium przypadku, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Nauka o Organizacji
Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (pozytywnej oceny) w ramach tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnej oceny z: kolokwium, prezentacji studium przypadku, aktywności i obecności na zajęciach. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie uwzględniona przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotu.
 • Klastering
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z: ćwiczeń (na podstawie prezentacji studium przypadku, aktywności i obecności na zajęciach) i z wykładów (na podstawie pisemnej pracy kontrolnej oraz aktywności i obecności na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią tych dwóch ocen.
 
semestr zimowy:
 • Klastering
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z: ćwiczeń (na podstawie prezentacji studium przypadku, aktywności i obecności na zajęciach) i z wykładów (na podstawie pisemnej pracy kontrolnej oraz aktywności i obecności na zajęciach). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią tych dwóch ocen.
 • Metody Heurystyczne
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia z wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (praca pisemna, charakterystyka i zastosowanie wybranej metody/techniki heurystycznej, aktywność i obecność na zajęciach). O ocenie końcowej z przedmiotu decydować będzie średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu oraz aktywność na wykładach.
 • Podstawy Przedsiębioczości i Zarządzania
 Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z: ćwiczeń (na podstawie oceny z prezentacji wyników badań teoretyczno-empirycznych, aktywności i obecności na zajęciach) oraz wykładu (kolokwium obejmujące zagadnienia analizowane w ramach wykładów oraz ćwiczeń). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z ćwiczeń i wykładu.
ROK AKADEMICKI 2012/2013
 • Klastering
 • Nauka o Organizacji
 • Metody Heurystyczne
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Podstawy Zarządzania Strategicznego
ROK AKADEMICKI 2011/2012
 • Klastering
 • Zarzadzanie Wiedzą w Przedsiębiorstwie
 • Metody Heurystyczne
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Zmianą
 • Nauka o Organizacji
ROK AKADEMICKI 2010/2011
 • Klastering
 • Metody Heurystyczne
 • Nauka o Organizacji
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
 • Zarządzanie Zmianą
W LATACH 2002-2010
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Metody Organizacji i Zarządzania
 • Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
 • Metody Heurystyczne
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Strategie Konkurencji
 • Koncepcje Zarządzania
 • Nauka o Organizacji
 • Klastering

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję